93 871 87 33 de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 16 a 21 h. i dissabtes de 10 a 13 h. info@autoescolaandreu.cat

Parlar pel telèfon mòbil, conduir sota els efectes de l’alcohol o qualsevol droga, no respectar els límits de velocitat, no mirar pels retrovisors i no posar els intermitents o no fer les revisions corresponents als vehicles són alguns dels errors més freqüents que els conductors solen cometre, normalment per un excés de confiança, i que poden tenir un tràgic desenllaç.

Quan algú s’apunta a l’autoescola per aprendre a conduir i preparar-se l’examen per obtenir el carnet ha de tenir clar que les classes teòriques i pràctiques no només consisteixen a memoritzar el codi de circulació o manejar el vehicle.

Una part fonamental de les classes apunta a la interiorització de normes i hàbits que eviten cometre errors en els quals és relativament senzill caure quan es guanya experiència al volant i augmenta la sensació de seguretat del conductor.

Per això, i malgrat que cada any es redueixen notablement el nombre d’accidents de trànsit i de víctimes mortals –en 2012 la xifra va descendir un 12% respecte a l’any anterior, en passar de 14.804 morts a 1.301, segons dades de la DGT-, els conductors encara realitzen accions que és imprescindible corregir:

Parlar pel telèfon mòbil: A més de què està prohibit fer-ho si no s’empren els sistemes de mans lliures homologats, realitzar o rebre una trucada comporta una distracció. Per això, i tret que sigui urgent, es recomana no parar esment al telèfon mentre es va conduint. En els casos en els quals és realment necessari parlar, a més d’emprar un sistema de mans lliures que permeti tenir les dues mans en el volant, el millor és parar-se a un costat de la carretera o en una àrea de servei.

Conduir sota els efectes de l’alcohol o algun tipus de droga: Existeixen tot tipus d’estudis que han demostrat que minven notablement les facultats encara que s’ingereixin petites quantitats, per la qual cosa cal evitar completament el consum d’alcohol i drogues si es té previst conduir.

Conduir amb símptomes de somnolència: Si es percep el menor símptoma de somni o cansament visual no s’ha de conduir. Les recomanacions passen per dormir una estona, prendre alguna beguda amb cafeïna i mantenir l’habitacle amb una bona temperatura –una calor excessiva pot incitar al somni-.

Circular sense el cinturó de seguretat correctament cordat: Segons les dades proporcionades per la Direcció general de trànsit, aquest sistema de seguretat passiva garanteix que qui ho porti lloc té fins a cinc vegades més possibilitats de sobreviure en cas d’accident que qui no ho porti.

No estar pendent dels retrovisors: Els miralls retrovisors són elements dels quals sempre cal tenir controlats –per comprovar, per exemple, si el vehicle que està darrere manté la distància de seguretat, si vol avançar, etc.- i, especialment, quan es vol realitzar qualsevol maniobra.

No emprar correctament els intermitents: És fonamental l’ús dels intermitents en qualsevol desplaçament lateral perquè aquests són el senyal lluminós que adverteix a la resta de conductors de la maniobra es va a realitzar. Així podran actuar en conseqüència –facilitant l’avançament, frenant, etc.- i evitar tot tipus d’accidents.

Circular a una velocitat incorrecta: Es tracta d’una de les principals causes d’accidents. A més de conèixer els límits de velocitat i respectar-los sempre –fins i tot si no hi ha senyalització vertical o horitzontal en les carreteres- el conductor ha de saber adaptar la velocitat a les circumstàncies i condicions de la via –per reduir-la, per exemple, quan hi ha climatologia adversa o si es detecten problemes en l’asfaltat-.

No usar correctament el carril esquerre: El carril esquerre no està pensat per circular constantment per ell, sinó per poder avançar a aquells vehicles que circulin més lents. El seu ús correcte afavoreix una circulació més fluida i evita embussos i, fins i tot, cops o accidents greus.

Distreure’s quan es viatja amb nens: Quan se circula amb nens és relativament normal que el conductor fixi la seva atenció en ells, sobretot si parlen o ploren. No obstant això, en aquests casos no cal girar el cap o allargar la mà cap enrere per tranquil·litzar-los perquè aquesta petita distracció pot provocar un accident. El millor és parar per atendre’ls o esperar fins a arribar a la destinació si aquest es troba proper.

No fer les revisions corresponents al vehicle: Tots els cotxes necessiten una posada a punt cada cert temps. Encara que es passi la ITV (Inspecció Tècnica del Vehicle) cal fer les revisions que recomana cada fabricant, i no només si es detecta alguna anomalia. Convé prestar especial atenció als pneumàtics i revisar amb freqüència la pressió o el dibuix –està prohibit circular si aquest té una profunditat inferior a 1,6 mm. perquè perd agarri-.